Chrome ปรับดีไซน์โลโก้บนระบบปฏิบัติการ iOS Mac และ Windows ครั้งแรกในรอบ 8 ปี 

         ถ้าหากว่าใครใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือในระบบปฏิบ … Read more