สถานการณ์โควิค-19 อาจทำให้ Apple เริ่มจัดงานเปิดตัว iPhone 14 ในรูปแบบออนไลน์ 

         Apple เริ่มจัดงานเปิดตัว iPhone 14  มีการพูดถึ … Read more