อดีตผู้บริหาร Whats App ออกมาประกาศเสียใจที่ขายแอปพลิเคชั่นนี้ให้กับ Facebook 

อดีตผู้บริหาร Whats App  สำหรับคนไทยหลายคนหากมีการพูดถึ … Read more