4 อย่างคอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิต

 

Computer-life

4 อย่างคอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนร่วม คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นๆมากมายที่ทำให้มีผู้ที่สนใจใช้งาน หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพื้นฐานของการใช้งานในหลายๆสิ่ง การพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งเพราะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และหาได้ลำบากรวมถึงจะต้องไปเรียนลงคอร์สที่มันแพง แต่ถ้าปัจจุบันมีราคาที่ถูกลงอย่างมากทุกๆบ้านก็มีไว้เป็นของตัวเองนี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงมีการพัฒนาอยู่เสมอและการพัฒนานั้นก็เป็นไปด้วยความก้าวกระโดดด้วย มีอยู่ 4 ข้อที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความโดดเด่นอย่างยิ่ง

1 ความรวดเร็วในการใช้งานคอมพิวเตอร์จะเป็นระบบประมวลผล โดยใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ หลักการของคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มต้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีการคิดสมการ โดยที่สามารถคิดสมการที่ซับซ้อนได้โดยปกติแล้วอาจจะใช้เวลาเป็นสิบปีในการแก้ไขปัญหา แต่คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นหลักวินาทีนี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมคอมพิวเตอร์จึงคิดเร็วกว่า

2 เป็นระบบขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติ คือการใช้งานที่มีการเก็บข้อมูลหรือแปลงค่าต่างๆ สามารถทำงานโดยใช้อาศัยคำสั่งที่มีการป้อนเข้าไปแล้วนี่เองจึงทำให้คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่น่าใช้งานมากเพราะว่าสามารถเก็บข้อมูลและแปลงค่าต่างๆได้เพื่อที่จะนำมาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

3 ความถูกต้องในการทำงาน คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะบอกว่าคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความแม่นยำในการทำงานเพราะการประมวลผลเหล่านี้ถือว่าเที่ยงตรงเป็นอย่างมากโดยอาศัยหลักคณิตศาสตร์ที่การกรอกข้อมูลหรือป้อนข้อมูลไว้แต่ต้นเป็นสิ่งที่อ้างอิง เรานี่เองจึงมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายเข้ามาใช้แก้ไขปัญหาสมการต่างๆหรือหากค่าที่มนุษย์ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำงาน แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลก็สามารถพัฒนาศักยภาพนั้นไปได้อย่างรวดเร็ว 

4 ระบบความจำหรือสมองกล คอมพิวเตอร์มีระบบความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เยอะขนาดนั้น หากมีอุปกรณ์ที่นำมาประกอบคอมพิวเตอร์และสามารถเก็บกักได้ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะปลอดภัยและถูกเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เล็กหรือไฟล์ที่ หน่วยข้อมูลความจำเอกสารสำคัญต่างๆ ในหลายๆบริษัทก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นาน และมีความแม่นยำอย่างยิ่งในการเก็บไฟล์เหล่านี้เอาไว้ เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถลืมได้ยกเว้นเราจะไปลบไฟล์เหล่านั้น

4 อย่างนี้นี่เองที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกๆบ้าน รวมถึงทุกๆคนก็ต้องมีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิต เป็นการเรียน การทำงาน คอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตต่างๆของคน

 

สนับสนุนโดย  gclub