Chrome ปรับดีไซน์โลโก้บนระบบปฏิบัติการ iOS Mac และ Windows ครั้งแรกในรอบ 8 ปี 

         ถ้าหากว่าใครใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือในระบบปฏิบ … Read more

สถานการณ์โควิค-19 อาจทำให้ Apple เริ่มจัดงานเปิดตัว iPhone 14 ในรูปแบบออนไลน์ 

         Apple เริ่มจัดงานเปิดตัว iPhone 14  มีการพูดถึ … Read more