COMPUTER&
Business

Social media

Computer

Social media

Business

IT

ประโยชน์ของ SOCIAL MEDIA

NEWS

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ

การเติบโตและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของรูปแบบในการทำธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นต้องเปิดธุรกิจใดๆแต่สามารถทำธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลได้ ไม่ว่าจ

Read More
แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ 

การพัฒนาการทำงานโดยอาศัยแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ 

  แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์  สังคมในโลกออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตค่อนข้างเยอะผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาในส่วนของการทำงานในโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก พ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้ก็มีความสนใจในการขยายตลาดของตัวเองจากเมื่อก่อนมีการทำตลาดแบบออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตล

Read More
การให้บริการปัจจุบันอาศัยระบบออนไลน์

การสร้างรูปแบบของธุรกิจและการให้บริการในปัจจุบันโดยอาศัยระบบออนไลน์ 

การให้บริการปัจจุบันอาศัยระบบออนไลน์  ในปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในส่วนของธุรกิจที่ให้บริการใน Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ผลิตออกมา ขอรูปแบบชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทุกคนมีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนต่างก็ได้รับความนิยมเป

Read More
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

โครงสร้างที่เปลี่ยนไปและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะมีการพัฒนาในส่วนของรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจในองค์กรก็มีการทำงานที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้น บุคคลภายในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางต่างๆยกตัวอย่างเช่นการโทรศัพท์ผ่านมือถือหรือแม้แต่จะเป็นการติดต่อกันผ่าน Appli

Read More
บริษัทปรับตัวลดต้นทุน

บริษัทปรับตัวลดต้นทุนในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริษัทปรับตัวลดต้นทุน รถติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในอุตสาหกรรมต่างๆมีความเข้มข้นในการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่เพื่อขายสินค้า จึงทำให้ธุรกิจมากมายเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในส่วนการให้บริการหรือว่าการผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับผู้คน เหล่านี้จึงเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มี

Read More
รวบรวมปัญหาจากเทคโนโลยี

รวบรวมปัญหาจากเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

การสร้างความพิเศษให้กับองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง องค์กรต่างๆจะมีลักษณะที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมในการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เร็วๆหลายคนเรียกว่า DNA ของบริษัท จะมีเอกลักษณ์และการพัฒนาอยู่เสมอในองค์กรนั้นจะมีวัฒนธรรมในองค์กรตัวเองที่ปฏิบัติกันมาและสามารถให้ธุรกิจนั้นเติบโตไปได้ในทิศทางที่ตัวเองได้ว

Read More
ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ 

  ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ หากเราสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ จะทำให้การทำงานหรือการเรียนต่างๆมีความที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียนหรือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นในคอมพิวเตอร์จะเป็นระบบปฏิบัติการ วิธีการกรอกข้อมูลเข้าไปและจะ

Read More
องค์กรและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

องค์กรและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบัน 

  องค์กรและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ มีธุรกิจมากมายในปัจจุบันที่มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะรูปแบบในการทำธุรกิจต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรหรือแม้แต่การศึกษากำลังยานยนต์ แล้วอย่างอื่นอีกมากมายที่ทำให

Read More
Facebook-ADSในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Facebook ADS ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

  Facebook-ADSในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ธุรกิจปัจจุบันมีการเติบโตในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ผู้คนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของแท็บเล็ต iPad มากมายรวมทั้งมีสมาร์ทโฟน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ถูกพัฒนาในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น

Read More