Active Directory Domain Services

Active-Directory

Active-Directory เป็นเครื่องมือที่ติดมากับ Windows Server มีหน้าที่จัดการทรัพยากรในระบบจากจุดศูนย์กลาง องค์กรหรือหน่วยงานที่มียูสเซอร์จำนวนมากต้องใช้ Active Directory ทำงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายในอดีต Windows Server 2000 / 2003 จะเรียกว่า Active Directory (AD) ตั้งแต่ Windows Server 2008 จะเรียกว่า Active Directory Domain Services (AD DS) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน (Authentication & Authorization) และการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บน Active Directory ซึ่งก็คือการ Identity and Access เป็นหลัก Active Directory ของ Windows Server 2012 / 2012 R2 มีบริการหลายแบบด้วยกัน คือ

 

Active Directory Domain Service (AD DS) เป็นระบบฐานข้อมูลอเนกประสงค์จะจัดเก็บรายชื่อยูสเซอร์

(Username+Password), รายชื่อทรัพยากรต่างๆ (Computer-Printer), คุณสมบัติ (Attributes) ของออบเจ็กต์ และรายชื่อ Share Folder เอาไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง (Active Directory Database)

 

Active Directory Certificate Services (AD CS)

เป็นบริการที่เกี่ยวกับการออกกุญแจ (Key) ซึ่งมีวิธีการทำงานในรูปแบบ Public Key Infrastructure (PKI) มีหน้าที่ในการออก Digital Certificate ให้ยูสเซอร์เพื่อนำไปแสดงความมีตัวตนเหรือพิสูจน์ตนเอง เพื่อความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล AD CS จึงเป็นเสมือน Certificate Server ที่เป็น Private ใช้งานภายในองค์กร สามารถจะเข้ารหัสลับใบ Certificate สำหรับส่งข้อมูล

Active-Directory

Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

สนับสนุนการทำงานสำหรับแอพพลิเคชันที่เป็น Directory-enabled โดยไม่ต้องขึ้นกับ AD DS และยังสามารถรันบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก หรือบนเซิร์ฟเวอร์เดียวได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้หลายอินสแตนซ์ของ (AD LDS) แต่ละตัว พร้อมด้วยการจัดการอย่างเป็นอิสระที่มีสกีมาไว้ในเซิร์ฟเวอร์เดียว

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

เป็นเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะมีการเข้ารหัส การออกใบรับรอง และการพิสูจน์สิทธิ์ AD RMS จึงเป็นตัวช่วยจัดการวางแผนเพื่อควบคุม การเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ภายในองค์กร AD RMS ออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลของ Exchange Server และ Sharepoint รั่วไหล

 

Active Directory Federation Services (AD FS)

เป็นบริการที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว การลงชื่อเข้าเว็บในครั้งเดียว (Web single sign-on : SSO) และช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอพพลิเคชันภายในองค์กร (ที่รักษาความปลอดภัยด้วย AD FS), ในองค์กรภายนอก หรือในคลาวด์

การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล  ไฟล์ข้อมูล และรีจิสตรี้ไม่ได้ถูกจัดเรียงสำหรับรีจิสตรี้ ก็คือฐานข้อมูลที่ใช้เก็บโครงสร้างเกี่ยวกับค่าต่างๆที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของวินโดวส์ ไดรเวอร์ และโปรแกรมเพราะการปรับแต่งค่าต่างๆ ในส่วนใดก็ตาม ซึ่งค่าต่างๆในฐานข้อมูลของรีจิสตรี้ก็จะถูกปรับแต่งตามไปด้วย

ดังนั้นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรีจิสตรี้ก็เหมือนกับไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บบนฮาร์ดดิสก์เพราะนัยสำคัญเมื่อไรที่คุณลบไฟล์ข้อมูลหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์พื้นที่ในส่วนนั้นก็จะเกิดเป็นพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์และรีจิสตรี้ไม่มีความต่อเนื่อกระจัดกระจาย ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงนั่นเอง

เพราะฉะนั้นการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ และรีจิสตรี้สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไฟล์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เกิดความเสียหาย

การติดตั้งโปรแกรมที่เป็นเวอร์ชั่นทดลอง (Demo version)

เป็นโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ ยังเป็นเวอร์ชั่นที่รอการพัฒนาและยังมีข้อผิดพลาดในระบบอยู่ หรือบั๊กในการใช้งาน,การถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกวิธี, การ shutdownหรือปิดคอมพิวเตอร์ไม่ถูกขั้นตอน, การปรับแต่งรีจิสตรี้แบบไม่ถูกหลัก,คอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ ไวรัส และอื่นๆ

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุทำให้ไฟล์วินโดวส์เกิดความเสียหาย (CorruptFiles) ส่งผลให้วินโดวส์พังและคอมพิวเตอร์ไม่สามรถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นมีไดอะล็อกบ็อกซ์แสดงข้อความแปลกๆ, ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ไม่ทำงาน,
หน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นบลูสกรีน, บูตเข้าวินโดวส์ไม่ได้ และอื่นๆ เป็นต้น

ซึ่งผลสุดท้ายคอมพิวเตอร์ก็พังดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องลดกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องดังที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งตรวจเช็ก ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ให้ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้

Back-up

การซ่อมแซมวินโดวส์ด้วย Windows Repair

สำหรับเครื่องมือ Windows Repair จะช่วยตรวจเช็กและซ่อมแซมหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวินโดวส์ ถ้าหาก Windows Repair
เจอไฟล์วินโดวส์ที่เกิดความเสียหาย หรือเออเรอร์ (Error) จากนั้น Windows Repairก็จะทำการซ่อมแซมไฟล์วินโดวส์ด้วยวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าหากไฟล์วินโดวส์บางไฟล์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ Windows Repairก็จะทำการทดแทนไฟล์ใหม่ (Replacing) เป็นต้นเพียงเท่านี้วินโดวส์ก็สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้ว