ระบบอินเตอร์เน็ตกับการติดต่อสื่อสาร

     อินเทอร์เน็ตคือระบบการเชื่อมต่ออย่างไร้สาย ซึ่งผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหากมีการใช้ส่วนของอินเตอร์เน็ตเข้ามาร่วมด้วยก็ช่วยเพิ่มในการทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่

ความสนใจในการพัฒนาการทำงานหรือการปรับรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะระบบการเชื่อมต่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างๆที่มีความจำเป็นจะพัฒนาการทำงานการปรับรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบในการพัฒนาการทำงานเพราะในยุคปัจจุบันแทบจะทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทำให้มีการติดต่อสื่อสารการที่ง่ายมากขึ้น เพราะระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพการเข้าถึงง่ายมากขึ้นในระบบ 5g ซึ่งเป็นระบบเตือนความรวดเร็วอย่างมาก

ผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการใช้ Application ต่างๆในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือแม้จะเป็นการทำกิจกรรมอื่น รวมทั้งยังเป็นในส่วนของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงทำให้มีการพัฒนาในรูปแบบการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่มีการพัฒนาการทำงานในการปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้น เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสารและการพัฒนาการทำงาน สิ่งต่างๆเหล่านี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรต่างๆ สำนักงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งบริษัทในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบช่องทางอินเทอร์เน็ตสร้างรูปแบบในการพัฒนาการทำงานและการปรับรูปแบบของผู้คนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในส่วนการศึกษาซึ่งในยุคปัจจุบันเพื่อใช้ในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการสร้างคอร์สการเรียนการสอน ที่คุณครูสามารถสอนซ้ำได้ผ่านการถ่ายทอดวีดีโอลงในช่องทางออนไลน์ 

นี่เองจะไปส่งลูกค้าที่ระบบอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลการติดต่อสื่อสารหรือการทำงาน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบในการสร้างระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารหรือแม่จะเป็น e-commerce E Business สร้างรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอเพราะในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสร้างรูปแบบในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน 

 

สนับสนุนโดย  UFABET168

โปรแกรมยอดนิยมด้าน visualization

โปรแกรมยอดนิยมด้านvisualization

คอมพิวเตอร์-tableau โปรแกรมยอดนิยมด้าน visualization

โปรแกรมยอดนิยมด้านvisualization การนำเสนอผลงานในรูปแบบของ data ทั้งในรูปแบบของแผนภาพ, แผนภูมิต่าง เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากในโปรแกรม tableau ซึ่งโปรแกรมนี้ได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและใช้กันมากในงานด้าน BI เรามาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือยอดนิยมทั้งที่มันก็เริ่มเปิดตลาดได้ไม่นานนัก

tableau มันสามารถแปลงรูปแบบ data ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นภาพที่มีสีสันที่สวยงามได้ หรือสามารถแปลงรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานได้ด้วย

tableau สามารถนำเสนอในรูปแบบของ dashboard หรือ worksheet หากเป็นการรวมกันของ dashboard หลาย dashboard ก็คือ storyboard นั่นเอง การนำเสนอของโปรแกรมทำให้เห็นมุมมองของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปวิเคราะห์ forecast ถึงความเป็นไปในอนาคตได้ ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้เมโมรี่หรือหน่วยความจำไม่มากนัก

visualization

ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถดาวน์โหลด tableau public มาทดลองใช้งานกันดูก่อนก็ได้ 

 1. tableau ให้รูปแบบการนำเสนอที่สวยงาม มันสามารถเรียงลำดับ data ที่ไม่เป็นลำดับให้อยู่ในลำดับหมวดหมู่ที่เราสนใจได้ นอกจากนี้เรื่องการข้อความ เราสามารถสร้างข้อความในหลายรูปแบบให้ดูชัดเจนสวยงาม หรือจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่เพื่อดูได้อย่างสบายตาภายในเวลาไม่กี่นาที
 2. tableau ช่วยให้องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต โดยมีการตั้งสมมติฐานทางธุรกิจได้ เช่นในวงการค้าขายที่มองว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าชนิดนี้แล้วจะมีสินค้าชนิดใดควบคู่กันไป เป็นต้น
 3. โปรแกรมใช้งานได้ง่าย คือง่ายต่อการพัฒนาจากโปรแกรมเมอร์และง่ายต่อการใช้งานของ user โดยทั่วไป โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนฟังก์ชั่นฝังการทำงาน การใช้งานง่ายแบบ drag and drop ทำให้นักพัฒนาหน้าใหม่ที่ต้องการเรียนรู้อาจใช้งานได้ไม่ยาก โดยที่ไม่ต้องมีทักษะด้านใดมาก่อนเลย
 4. สามารถทำงานได้กับหลาย data source คือ โปรแกรมนี้จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักๆ เช่น oracle, sql server,progressql หรือฐานข้อมูลประเภท nosql ก็ได้ และมันสามารถรวมหลาย database เข้าด้วยกัน ทั้งงานเชื่อมต่อด้าน data warehouse, ไฟล์เกี่ยวกับ cloud, big data ฯลฯ เป็นการนำเสนอชีทงานในชีทเดียวกันได้ และนำเสนอแบบ real-time ก็ได้ 
 5. การเพิ่มกลุ่มของข้อมูลอื่นๆก็ทำได้ง่าย tableau เปิดให้เพิ่มกลุ่มข้อมูลใหม่ แบบ automatic ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าการ blending ข้อมูล ให้มีฟิลด์ร่วมกัน

Tableau เป็นโปรแกรมด้าน data visualization อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งการประเมินพบว่ามีมากกว่า 500 บริษัททั่วโลกที่ใช้งานโปรแกรมนี้ ในหมวดของ BI โปรแกรมนี้มีส่วนแบ่งด้านการตลาดกว่า 16.23% หรือคิดเป็น 46,812 บริษัทที่ใช้งาน tableau ทั่วโลก 

Tableau เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งานมาก มันทำงานกับข้อมูลมหาศาลแก้ปัญหาด้านธุรกิจได้ดี และเริ่มมีนักพัฒนาหลายรายที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมนี้กันหลายแสนคนแล้ว โปรแกรมยอดนิยมด้านvisualization

 

ให้การสนับสนุนโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

จัดอย่างไรให้ตรงกับที่เรานั้นต้องการสเปกคอม

จัดอย่างไรให้ตรงกับที่เรานั้นต้องการสเปกคอม

จัดอย่างไรให้ตรงกับที่เรานั้นต้องการสเปกคอม เมื่อถึงเวลาที่เรานั้นต้องเปลี่ยนคอมแล้วด้วยที่ว่าเวลาที่เรานั้นทำงานคอมที่เรานั้นใช้เริ่มที่จะมีปัญหาเพราะว่าการที่ที่ใช้งานที่เรานั้นเคยใช้งานเกินอาการเริ่มที่จะทำงานช้าเหมือนเริ่มที่ไม่ได้ความแล้วเมื่อถึงเวลาที่เรานั้นต้องเปลี่ยนก็คือเวลาที่เรานั้นจะได้เงินโบนัสเพื่อที่จะอามาเป็นของขวัญให้กับตัวเอง

Speccom

 

แต่ถ้าใครนั้นอยากจะซื้อเพื่อที่จะเป็นของขวัญของตัวเองนั้นอยู่แล้วนั้นก็ต้องรอที่จะได้เงินโบนัสในช่วงต้นปี  เรานั้นก็เชื่อว่าจะต้องมีคนนั้นอยากที่จะได้คอมนั้นใหม่สักตัวแต่ด้วยว่าอยากที่จะเป็นคนที่ประกอบคอมนั้นเองก็ต้องผ่านด่านแรกด้วยการที่เรานั้นต้องเลือกคอมว่าเรานั้นต้องเลือกที่สะเป็คคอมนั้นเป็นแบบไหน ซึ่งส่วนนี้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าเงินในกระเป๋าเสียอีกเพราะว่าเราจะได้คอมนั้นดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้เพียงตัวเดียว ซึ่งบางคนนั้นมีความรู้ในด้านนี้มาก ก็อาจได้สเปกที่ไม่ตรงตามที่เรานั้นต้องการ 

แต่จะดีแค่ไหน หากว่าเรานั้นสามารถจัดสเปกคอม ด้วยตัวเองได้ ดังนั้นมาดูเทคนิคการจัดสเปกหรือเลือกซื้อคอม ประกอบสำหรับมือใหม่กัน ซึ่งเป็นในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคอม ประกอบคือ เรานั้นสามารถที่จะเลือกและดี”ไซน์ลักษณะคอมพิวเตอร์ได้ตามใจชอบ เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะ อย่างหนึ่ง ก็ว่าได้เมื่อเรานั้นอยากมีรูปแบบรูปทรงแบบไหนมีสีอะไร มีอุปกรณ์ตกแต่งอย่างไร ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับที่เรานั้นเลือกล้วนๆ 

เตรียมสเปกในรูปแบบของเรา   หากว่าเรานั้นอยากที่จะเป็นคนที่เลือกความต้องการนั้นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรานั้นอยากได้คอม  แบบไหน ใช้แค่พิมพ์งานเอกสาร หรือพิมพ์งานสามมิติ ตัดต่อวีดีโอ 4k หรือว่าใช้งานในการที่เล่นเกมแบบนิดหน่อย   star wars battlefront ll , Assassin creed origins , The witcher เป็นต้น ถัดมา สิ่งที่ต้องปกติงบขั้นต่ำของคอม ประกอบอยู่ที่ หนึ่งหมื่น บาท แม้ว่าคอมตัวนี้อาจจะไม่ได้แรงมากนัก  แต่ก็สามารถนำไปต่อยอดไดหลายทาง จึงเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้น 

การจัดสเปก   ตัวต่อไปนี้คือการที่เรานั้นจะต้องจัดสเปกและเรานั้นต้องเลือกเทคนิคในการที่เรานั้นต้องเลือกซื้อที่เรานั้นเขียนขึ้นก็เพราะว่าใครหรือว่าคนที่ไม่มีความรู้นี้นั้นจะได้เรียนรู้ไปด้วยและเรานั้นจะพยายามที่ใช้เขียนบอกที่จะเข้าใจง่ายมากที่สุดอธิบายรายละเอียดเชิงเทคนิค   และรูปแบบของเทคนิคการจัดสเปก จะเป็นการไล่ให้ทำความร็จักเกี่ยวกับชิ้นส่วนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้โดย  เล่นบาคาร่าให้ได้เงิน

ยุคเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ยุคเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ยุคเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประวันมากยิ่งขึ้นเช่นการทำงาน การเรียนและเทคโนโลยีจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันยุคสมัยทันการใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญเทคโนโลยีก็เปรียบเหมือนการพัฒนาระบบการทำงานที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองคนในยุคปัจจุบันเพื่อให้มีความรู้ทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นเพราะการใช้เทคโนโลยีเป็นก็ถือมีประโยชน์แก่ตนเองอย่างมากต่อการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

Today-technology

ในการทำงานอาจจะมีการคิดค้นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนกันในปัจจุบันมีขบวนการทำงานทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีแล้วพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งสองขบวนการจะทำให้ผู้คนที่ใช้สื่อนั้นใช้ได้อย่างสะดวกและได้ประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุดและระบบการทำงานจะพัฒนาไปเรื่อยๆและก็จะเข้ามามีบทบาทต่อโลกในอนาคตอย่างแน่นอนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากผู้คนก็ควรปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตในยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดในอนาคต

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีก็มีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์

เพราะการที่จะพัฒนาให้ทันโลกปัจจุบันได้ส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและดูแนวทางแก้ไขโดยการนำรวมความคิดหรือสิ่งต่างๆที่พบเจอมานำมาพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและสามารถใช้ได้ทุกคนอาจจะมีคนบางส่วนไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ที่มีสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆ

เข้ามามีบทบาทต่อโลกถ้าหากคุณได้ดูสื่อก็จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพราะอาจจะลดทรัพยากรมนุษย์ลงก็ได้จากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาที่สามารทำงานได้เทียบเท่ากับมนุษย์หรือเรียกง่ายๆว่าใช้พลังงานทดแทนกันแต่อาจจะเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนหรือหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตขอให้ทุกคนทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างเพราะเทคโนโลยีถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือระบบการทำงานของสื่อต่างๆ

ในอนาคตตอนนี้มีการผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อการบริการที่สามารถจะนำไปสู่ตลาดโลกได้หากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเราใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำงานเราควรหาช่องทางที่ผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่ด้วยจะมีความสำคัญต่อมนุษย์หรือประเทศไทยอย่างมาก

ถ้าหากเราประสบความสำเร็จต่อการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ความรู้ต่างๆที่เรารวบรวมไว้นำไปแข่งขันในตลาดโลดได้และเป็นกระบวนการทำงานที่น่าเชื่อถือได้และนำไปสู่การพัฒนาในโลกอนาคตได้อีกเยอะและมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังอีกอย่างมากเพราะเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลกว่านี้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

แนะนำโปรแกรมตัดต่อ

แนะนำโปรแกรมตัดต่อ

 

Editor-program

แนะนำโปรแกรมตัดต่อ  ถือว่าใครที่มีความสามารถในการตัดต่อคลิปได้ดีในยุคสมัยนี้ ในตอนนี้หลากหลายองค์กรกำลังต้องการบุคลากรในสายงานนี้อยู่มากเลยทีเดียว เรามักจะเคยดูคลิปวิดีโอจาก YouTube จากหลายๆคนที่เปิดช่องเพื่อหารายได้พิเศษ แล้วเราเห็นว่าเขามีการตัดต่อคลิปให้ดูน่าสนใจ ซึ่งไม่ใช่แค่การตัดต่อเรียงภาพแต่ยังมีการใส่เสียงเอฟเฟคและเสียงเพลงหรือดนตรีประกอบเข้าไปอีกด้วย งานตัดต่อมีหลากหลายรูปแบบงานโฆษณา ละคร ภาพยนตร์ ที่ไม่ว่าอย่างไรแล้วเมื่อถ่ายทำเสร็จจะต้องผ่านกระบวนการการตัดต่อเพื่อนำงานมานำเสนอ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่พึ่งหัดตัดต่อหรือชำนาญในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไปแล้ว เราจะก็จะนำโปรแกรมตัดต่อมาแนะนำให้คุณ เพราะบางที่บางงานนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมตัวเดิมๆในการตัดต่อเพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละโปรแกรมนั้นมีการใช้งานที่ง่ายและยากแตกต่างกัน และจะมีโปแกรมอะไรบ้างนั้นดังนี้

       1.DaVinci Resolve โปรแกรมนี้ถือว่าฮิตมากในหมู่ของมืออาชีพที่ทำงานสายตรงในเรื่องการตัดต่อ เพราะโปรแกรมนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับแต่งสีได้ดีเยี่ยมมากๆ เพราะเมื่อเรานับภาพหรือคลิปวิดีโอ โปรแกรมจะมีพารากราฟแสดงค่าสี ค่าแสงให้เห็นอย่างชัดเจน และเราสามารถปรับแต่งให้เป็นธรรมชาติได้มากขึ้น ส่วนในเรื่องของการตัดต่อนั้นก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆและมีความใกล้เคียงกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro

2.VideoPad Video Editor ในส่วนของหน้าตาการใช้งานของโปรแกรมนั้นหลายคนอาจจะมองว่ามันดูไม่ทันสมัยดูเฉยๆ เลยไม่ได้อยากใช้มัน แต่เชื่อเถอะว่าการใช้งานนั้นก็ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และไม่ว่าคอมพิวเตอร์คุณจะเป็นเวอร์ใหม่หรือเก่าแค่ไหน ก็จะสามารถรองรับโปรแกรมนี้ได้

       3.Shotcut เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีฟังค์ชั่นการใช้งานที่เรียบง่าย ซึ่งการใช้งานนั้นมีครบรสทั้งความง่ายที่สะดวก และ ความซับซ้อน ซึ่งจะต้องค่อยๆเรียนรู้และปรับความเข้าใจกับตัวโปรแกรม แต่เชื่อเถอะว่าคุณจะสนุกไปกับมัน

   4.Hitfilm Express ในสายของการตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถทำเอฟเฟคได้ด้วย งานในส่วนของเอฟเฟคนั้นจะต้องซื้อเข้ามาเพิ่มเติม แต่ในเรื่องการตัดต่อนั้นแล้วมีพื้นฐานการตัดต่อที่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ

        5.VSDE Video Editor Free Edition โปรแกรมนี้ถือว่าถูกใช้งานกันเป็นอย่างมาก แต่ถ้าใครที่ไม่เริ่มการใช้งานตัดต่อจากโปรแกรมนี้ แล้วพอได้ลองคุณอาจจะต้องสับสนกับวิธีการแนวคิดของการตัดต่อโปรแกรมนี้สักหน่อย เพราะการทำงานของ VSDE นั้นจะไม่ค่อยเหมือนกับโปรแกรมอื่น คุณอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ แต่ไม่นานหรอกถ้าคุณมีพื้นฐานจากการตัดต่อด้วยโปรแกรมอื่นมาแล้ว เรื่องนี้ก็ไม่น่าใช้เรื่องยากสำหรับคุณ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 5G

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่5G

มารู้จักคลื่นความถี่ 5G ว่าคืออะไรที่กำลังจะนำมาใช้ในอนาคต

      เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่5G หลายคนคงรู้จักสัญญาณของโทรศัพท์มือถือ ที่ระบุว่าตอนนี้เราใช้คลื่นความถี่ 1G , 2G  , 3G , 4G และตอนนี้ก็มีข่าวกำลังจะมีการประมูลคลื่นความถี่ 5G เพื่อนำมาเป็นสัญญาณของโทรศัพท์มือถือให้มีความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิม นอกจาก 5G จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของสัญญาณการสื่อสารแล้ว 5G ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ

สังคมและเศรษฐกิจ การใช้สัญญาณ 5G ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับประชาชนทั่วไปเท่านั้น ในภาคอุตสาหกรรม ก็ยังมีความต้องการระบบสัญญาณไร้สาย 5G นี้ด้วยเช่นกัน เพราะหากบริษัทไหนที่กำลังผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตย่อมต้องมีผลเกี่ยวข้องกับสัญญาณ 5G ทั้งสิ้น

         หากจะถามว่า 5G กับ 4G มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน ในรูปแบบของสัญญาณทั้งคู่ต่างก็เป็นสัญญาณอินเตอร์เน็ตเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงที่ ความเร็วในการตอบสนองการใช้งานนั้น  5G จะสามารถใช้งานได้รวมเร็วมากกว่า 4G มากซึ่งถือได้ว่าเร็วมากกว่า 4G ถึง 10 เท่าได้เลยทีเดียวและการรับส่งข้อมูลถ้าเทียบเป็นรายเดือนแล้วละก็ 5G จะรับส่งข้อมูลมากกว่า 4G ถึง 7 เท่าเลยทีเดียวและที่สำคัญก็มีความถี่ในการใช้งานได้มากกว่า และรองรับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากว่าถึง 10 เท่าเลย

5G-frequency

 

ซึ่งนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนที่ 5G กับ  4G มีความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด

โดยเมื่อเทียบกันแล้ว 5G จะเหนือกว่า 4G ทุกอย่าง ในปัจจุบันบางประเทศมีการเปิดใช้งาน 5G กันมาได้สักระยะแล้ว ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารการขอเปิดใช้สัญญาณ 5G เพื่อให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ

        และหากเราได้เปิดโอกาสให้สามารถใช้งาน 5Gได้แล้วการใช้งานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตของพวกเราจะมีการใช้งานที่ดีขึ้น แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือแม้แต่การเปิดการใช้งานเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ จะมีความรวดเร็วอย่างมากทำให้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีสะดุดเลย 

ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้งานอินเตอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือเท่านั้น อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะมีผลทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งจะเป็นผลดีกับคนที่ใช้งานมากกว่าที่จะเป็นผลเสีย เช่น การเล่นเกมหรือดูหนังผ่านสัญญาณ 5G จะไม่มีสะดุดให้รำคาญใจแน่นอน หรือการที่นำเทคโนโลยี 5G มาใช้กับโครงการรถยนต์ไร้คนขับที่จะมีในอนาคตก็จะทำให้โครงการนี้สมบูรณ์ในการโอนถ่ายข้อมูลโต้ตอบกับรถอีกคัน หรือมีเซนเซอร์กับถนน

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จะเห็นได้ว่า 5G จะเข้ามาพัฒนาในหลายๆด้านของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 

ขอบคุณเรื่องที่น่าสนใจโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100

หุ่นยนต์ในอนาคต

หุ่นยนต์ในอนาคต

มนุษย์เรานั้นโหยหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับตนเองมาเสมอ

หุ่นยนต์ในอนาคต และที่เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะเรานั้นอย่างที่หาสิ่งต่างๆมาช่วยทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น  และในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปไกลเป็นอย่างมากทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก ทุกวันนี้เราเริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีกันยิ่งขึ้น ทั้งทางภาคอุตสาหกรรม และในทางธุรกิจต่างๆ ดังนั้นหุ่นยนต์และเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างมากในชีวิตของเรา

เนื่องโรงงานส่วนใหญ่ หันมาใหช้แรงงานจากหุ่นยนต์มากขึ้น ทำให้การว่าจ้างของมนุษย์ลดลง  ส่งผลทำให้คนส่วนใหญ่ตกงาน จนอาจจะเกิดปัญหาการตกงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วมนุษย์จึงต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะในด้านต่างๆมากกว่าหุ่นยนต์ หุ่นยนต์นั้นถือเป็นเครื่องที่สำคัญที่เป็นตัวคอยทำให้มนุษย์เกิดความสบายแต่ในทางกลับกันบางทีมันอาจจะเป็นตัวทำลายได้ในอนาคต แม้ว่าเราจะพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสามารถมากเพียงใด แต่ว่าความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำได้

Future-Robots

 

เรื่องของจิตวิญญาณนั้นเป็นสิงที่เหนือการควบคุมของมนุษย์

แม้ว่าเรากำลังจำให้เกิดขึ้นอยู่ อย่างระบบ AI ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนเป็นที่น่ากังวลกันว่า ในอนาคต AI นั้นอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างเราๆ ในภาพยนต์ฮอลีวู้ดเคยมีการสร้างหนังเกี่ยวกับที่มนุษย์อย่างเรานั้นถูกรุกรานโดยหุ่นยนต์ที่มีความคิดว่ามนุษย์เป็นภัยต่อโลกต้องกกำจัด ถึงว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นแต่ว่าหกเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆนี่อาจจะเป็นจุดจบของมนุษยชาติหรือป่าวไม่มีใครรู้ได้ แต่ว่าเราเองที่เป็นมนุษย์ต่างหากจะสมารถความคุมหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้อย่างไร

ปัจจุบันหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวไอที ซอฟแวร์ที่มีอิทธิพลต่างๆกำลังลักลอบที่จะเก็บข้อมูลของคนทั่วทั้งโลกอยู่เพื่อจะนำเอาข้อมูลของประชาชนนั้นมาพัฒนาเจ้าระบบ AI ยกตัวอย่างเช่น มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ที่ร้วมก่อตั้งและเจ้าของ Facebook บุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกไซเซฮร์เป็นอย่างมาก

ได้ถูกดำเนินคดีทางกฏหมายเนื่องจากได้มีการลักลอบดักฟังเสียงของผู้ใช้บริการโทรฟรีผ่านแอปพลิเคชั่นแชท ที่ทาง facebook เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อให้การติดต่อกันมความง่ายขึ้น แต่จากกรณีดังกล่าวนั้นถือว่าทางบริษัทมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ แล้วเขาทำไปทำไม่ล่ะการดักฟังเสียงของมนุษย์ นั่นก็เป็นเพราะการที่ได้ข้อมูลมามากๆให็ ai เกิดการประมวลผลว่าผู้คนส่วนนิยมอะไร

พูดคุยกันถึงเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่จะข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสร้างสิ่งที่ตอบสนองต่อตัวผู้ใช้มากที่สุด อย่างทุกวันนี้เราเห็นโฆษณาสิ่งที่เราชอบผ่านทางหน้าแอปพลิเคชั่นของเราและส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้าที่เรากำลังสนใจและชื่นชอบอยู่

ก็เป็นเพราะหากเราเสิร์จสิ่งที่เราชื่นชอบบ่อยๆระบบมันประมวลและส่งตัวเลือกของสินค้ามีให้คุณเห็น ดังนั้นแล้วหากหุ่นยนต์ที่เดาใจมนุษย์อย่างเราๆได้ละเอียดแล้ว อนาคตเราจะมีความเป็นส่วนตัวหรือไม่ เราจะปลอดภัยหรือ หากมีผู้ที่ไม่หวังดีและนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มาเป็นตัวที่คอยควบคุมการเป็นมนุษย์ของเรา และเราเองก็ไม่ต่างจากหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรานั้นสร้างขึ้นมาอีกที

 

สนับสนุนโดย แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

การสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์

การสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์

เราจะเริ่มต้นสร้าง การสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์ กัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้คลิกเมาส์ขวาที่คอนเทนเนอร์ Users แล้วเลือกคำสั่ง New > User

 2. ปรากฏหน้าต่าง New Object User ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ แต่ตรง User logon name ควรเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

 3. กำหนดรหัสผ่าน และคลิกเลือก User must change password at next logon ให้ยูสเซอร์เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าล็อกออน จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

 4. ปรากฏหน้าต่างสรุปข้อมูลของยูสเซอร์ที่จะสร้างใหม่ ให้คลิกปุ่ม Finish

 5. ในคอนเทนเนอร์ Users จะแสดงออบเจ็กต์ของยูสเซอร์แอคเคานต์ที่สร้างขึ้นใหม่

User-account

กำหนดช่วงเวลาการล็อกออน

การสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์ เพื่อความปลอดภัยของระบบ เราสามารถจะกำหนดช่วงเวลาการล็อกออนเข้าโดเมนของยูสเซอร์แต่ละคน ดังตัวอย่างเราจะกำหนดช่วงเวลานการล็อกออน ดังนี้

– วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถจะล็อกออนเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 7:00 – 20:00 น.

– วันเสาร์ สามารถจะล็อกออนเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 – 16:00 น.

– วันอาทิตย์ ห้ามยูสเซอร์ทั่วไปล็อกออนเข้ามา ยกเว้นยูสเซอร์ระดับผู้บริหาร เช่น หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

 1. ที่เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้ดับเบิลคลิกยูสเซอร์แอคเคานต์ที่ต้องการกำหนดช่วงเวลาการล็อกออนเพื่อเปิดหน้าต่าง Properties
 2. คลิกแท็บ Account และคลิกปุ่ม Logon Hours เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการล็อกออน
 3. ปรากฏหน้าต่าง Logon Hours for < ชื่อแอคเคานต์ > ให้เริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาห้ามล็อกออนก่อน โดยให้ชี้เมาส์ไปตรงช่องสี่เหลี่ยมวันจันทร์ (มุมซ้ายด้านบน) คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ลงมาถึงวันอาทิตย์ (มุมขวาด้านล่าง) ปล่อยเมาส์ จากนั้นคลิกปุ่ม Logon Denied จะเห็นพื้นที่ทุกช่องเป็นสีขาวหมด หมายความว่า เริ่มแรกยูสเซอร์นี้ไม่สามารถล็อกออนเวลาใดได้เลย
 4. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่วันจันทร์ตรงช่วงเวลา 07:00 น. แล้วลากเมาส์ลงมาจนถึงวันศุกร์ตรงช่วงเวลา 20:00 น. แล้วปล่อยเมาส์ จากนั้นคลิกปุ่ม Logon Permitted จะเห็นว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน หมายความว่ายูสเซอร์นี้จะล็อกออนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รู้ไหมว่าทำแค่นี้ก็ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์

      ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนี้อาจพูดได้ว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำงาน สถานประกอบการณ์หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ต่างก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อยก็ หนึ่งเครื่อง ทั้งในบ้านพักอาศัยเอง หลายหลังคาเรือนก็มีคอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้งานหรือเอาไว้ให้ลูกๆสำหรับศึกษาหาข้อมูลการทำรายงาน เมื่อมีคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานควรทราบวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้นานๆ เมื่อมีการอาการเสียหายเองเล็กน้อยสามารถดูแลซ่อมแซมได้เบื้องต้นเองก่อนที่จะไปตามช่างมาซ่อมทำให้มีค่าใช้จ่าย การดูแลคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ไม่ลดลงตามอายุการใช้งาน

Extend-life

 

ดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาให้คอมพิวเตอร์ของคุณ มีอายุการใช้งานได้นานๆ เพียงแค่การดูแลอย่างถูกวิธีเท่านั้นเอง

          คุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลคอมพิวเตอร์ควรจะดูแลตั้งแต่ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก่อนเป็นดับแรก แล้วค่อยดูแลอุปกรณ์ในส่วนของซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด   ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นชิ้นที่เป็นรูปร่างของคอมพิวเตอร์ที่เราจับต้องได้

ดังนั้นการดูรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น 

 1. การเลือกวางคอมพิวเตอร์ว่าจะวางไว้ตรงจุดไหนก็สำคัญมาก เพราะหากวางตรงตำแหน่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ร้อนจนเกินไปจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียได้ ดังนั้นเราจึงต้องวางคอมฯให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 1 ฟุตเพื่อที่จะได้มีช่องไว้ให้ระบายความร้อนได้ และควรวางคอมฯไว้ในห้องแอร์จะดีที่สุด 
 2. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น หากเราปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของเรามีฝุ่นจับ สกปรกจะทำให้อุปกรณ์บางชนิดใช้งานไม่ได้ รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ เม้าส์ หรือแป้นพิมพ์ ควรใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดไม่ควรใช้น้ำยาหรือผ้าชุบน้ำเปียกมาเช็ดเพราะจะทำให้น้ำเข้าไปในอุปกรณ์แล้วทำให้เสียหายได้  แต่ถ้าหากสกปรกมากสามารถใช้น้ำยาสำเร็จเช็ดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์โดยตรงมาทำความสะอาดได้

   การดูแลคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ คือการดูแลจัดการโปรแกรมในเครื่องหรือ application ในตัวเครื่องนั้นเอง ซึ่งการดูแลในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นจะช่วยให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบ การทำงานของระบบภายในเครื่องจะ ทำให้สามารถใช้งานต่อไปได้นานๆ วิธีการดูแลคือ

 1. ควรจัดหมวดหมู่ไฟล์ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถใช้งานค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและไม่เป็นการทำให้เครื่องทำงานหนักจนเกินไป
 2. ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นหากไม่ได้ใช้งานแล้วควรมีการลบออก เพราะหากเครื่องมีการเก็บข้อมูลไว้มากจะทำให้เครื่องมีการประมวลผลช้า และต้องหาข้อมูลนาน ที่สำคัญถ้าข้อมูลเก็บไว้เยอะนอกจากจะหานานแล้ว อาจหาไม่เจออีกด้วย 
 3. สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องคอมฯควรมีการลงโปรแกรมเอาไว้สำหรับจัดการไวรัส จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ไม่เสียหายเร็ว

   นี่เป็นวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องที่เราสามารถทำได้เองเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานคอมฯของเราให้ใช้ได้นานๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

Domain functional Level หมายถึง การกำหนดระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ DC ทุกเครื่องในระดับ Active Directory Domain ให้ใช้งานระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่าที่ได้กำหนดไว้ใน Domain functional Level

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมายความว่า หลังจากที่เราได้ติดตั้งเครื่อง DC (Domain Controller) เรียบร้อยแล้ว Feature การใช้งานต่างๆ สามารถรองรับการทำงานของ Windows Server เวอร์ชันใดบ้าง เช่น ถ้าเลือก Forest Functional Level เป็น Windows Server 2003 จะทำให้ Windows Server 2000 ที่เป็น DC อยู่ในฟอเรสต์นี้ สามารถใช้งานบาง Feature และทำงานร่วมกันได้ แต่ถ้าหากเลือก Functional Level เป็น Windows Server 2008 จะสามารถทำงานร่วมกับ Windows Server 2003 ที่เป็น DC อยู่ในฟอเรสต์ได้ แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Windows Server 2000 ได้ สรุปคือ หากเลือก Forest Functional Level เป็นแบบใด จะสามารถทำงานรองรับกับ Windows Server เวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ได้เพียง 1 เวอร์ชัน

Computer

 

ตรวจสอบ Primary Domain Controller

ที่หน้าต่าง Server Manager โดยเลือกแท็บ Local Server ในกรอบ Properties จะเห็นชื่อโดเมนเป็น siam2019.com ให้คลิกที่ลิงก์ชื่อโดเมนนั้น จะแสดงหน้าจอ System Properties ที่แท็บ Computer Name แสดงรายละเอียดชื่อเครื่องและโดเมนให้ทราบ เช่น Capricorn.siam2019.com

ตรวจสอบ Event Viewer

เราสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะติดตั้ง Active Directory ได้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ ในหน้าต่าง Server Manager เลือกเมนู Tool>Event Viewer จะปรากฏหน้าต่างของ Event Viewer ที่ด้านซ้ายมือจะมีไอเท็มของ Server Role ให้ดับเบิลคลิกเหตุการณ์ในกรอบด้านขวาเพื่อแสดงรายละเอียด

รู้จักกับ Global Catalog

Windows Server ได้กำหนดให้โดเมนคอนโทรลเลอร์ (DC) เครื่องแรกที่ติดตั้งในฟอเรสต์นั้น เป็น Global Catalog Server และผู้ดูแลระบบสามารถจะติดตั้งโดเมนคอนโทรลเลอร์เครื่องอื่นให้เป็น Global Catalog Server เพื่อช่วยงานเครื่องแรกได้

Active Directory ได้ออกแบบให้ Global Catalog เป็นที่รวบรวมค่าแอตทริบิวต์ (Attribute) ของแต่ละออบเจ็กต์ที่มีการเรียกใช้งานถี่มาก เช่น แอตทริบิวต์ชื่อ นามสกุล เพศ อาชีพ ยูสเซอร์ ล็อกออน ชื่อเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

โดยในแต่ละฟอเรสต์จะต้องมี Global Catalog Server อย่างน้อย 1 เครื่อง Global Catalog จึงเป็นเสมือนดัชนี (index) ที่ให้บริการแก่ยูสเซอร์ในการค้นหาออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในโดเมนได้อย่างรวดเร็ว เครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่นที่อยู่ในฟอเรสต์เดียวกันจะต้องส่งค่าแอตทริบิวต์ของออบเจ็กต์ที่ใช้งานถี่ไปให้เครื่อง Global Catalog Server เก็บค้นการายชื่อเครื่องพิมพ์สีบนโดเมนของตนว่ามีอยู่กี่เครื่องและมีความสามารถในการพิมพ์สองหน้าด้วยหรือไม่? คอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอนต์จะเข้าไปค้นหาออบเจ็กต์นั้นในเครื่อง Global Catalog Server เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น