การสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์

เราจะเริ่มต้นสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์กัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้คลิกเมาส์ขวาที่คอนเทนเนอร์ Users แล้วเลือกคำสั่ง New > User
 2. ปรากฏหน้าต่าง New Object User ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ แต่ตรง User logon name ควรเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 3. กำหนดรหัสผ่าน และคลิกเลือก User must change password at next logon ให้ยูสเซอร์เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าล็อกออน จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 4. ปรากฏหน้าต่างสรุปข้อมูลของยูสเซอร์ที่จะสร้างใหม่ ให้คลิกปุ่ม Finish
 5. ในคอนเทนเนอร์ Users จะแสดงออบเจ็กต์ของยูสเซอร์แอคเคานต์ที่สร้างขึ้นใหม่

 

กำหนดช่วงเวลาการล็อกออน

เพื่อความปลอดภัยของระบบ เราสามารถจะกำหนดช่วงเวลาการล็อกออนเข้าโดเมนของยูสเซอร์แต่ละคน ดังตัวอย่างเราจะกำหนดช่วงเวลานการล็อกออน ดังนี้

– วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถจะล็อกออนเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 7:00 – 20:00 น.

– วันเสาร์ สามารถจะล็อกออนเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 – 16:00 น.

– วันอาทิตย์ ห้ามยูสเซอร์ทั่วไปล็อกออนเข้ามา ยกเว้นยูสเซอร์ระดับผู้บริหาร เช่น หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

 1. ที่เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้ดับเบิลคลิกยูสเซอร์แอคเคานต์ที่ต้องการกำหนดช่วงเวลาการล็อกออนเพื่อเปิดหน้าต่าง Properties
 2. คลิกแท็บ Account และคลิกปุ่ม Logon Hours เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการล็อกออน
 3. ปรากฏหน้าต่าง Logon Hours for < ชื่อแอคเคานต์ > ให้เริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาห้ามล็อกออนก่อน โดยให้ชี้เมาส์ไปตรงช่องสี่เหลี่ยมวันจันทร์ (มุมซ้ายด้านบน) คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ลงมาถึงวันอาทิตย์ (มุมขวาด้านล่าง) ปล่อยเมาส์ จากนั้นคลิกปุ่ม Logon Denied จะเห็นพื้นที่ทุกช่องเป็นสีขาวหมด หมายความว่า เริ่มแรกยูสเซอร์นี้ไม่สามารถล็อกออนเวลาใดได้เลย
 4. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่วันจันทร์ตรงช่วงเวลา 07:00 น. แล้วลากเมาส์ลงมาจนถึงวันศุกร์ตรงช่วงเวลา 20:00 น. แล้วปล่อยเมาส์ จากนั้นคลิกปุ่ม Logon Permitted จะเห็นว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน หมายความว่ายูสเซอร์นี้จะล็อกออนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รู้ไหมว่าทำแค่นี้ก็ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

          ในปัจจุบันนี้อาจพูดได้ว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำงาน สถานประกอบการณ์หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ต่างก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อยก็ หนึ่งเครื่อง ทั้งในบ้านพักอาศัยเอง หลายหลังคาเรือนก็มีคอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้งานหรือเอาไว้ให้ลูกๆสำหรับศึกษาหาข้อมูลการทำรายงาน เมื่อมีคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานควรทราบวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้นานๆ เมื่อมีการอาการเสียหายเองเล็กน้อยสามารถดูแลซ่อมแซมได้เบื้องต้นเองก่อนที่จะไปตามช่างมาซ่อมทำให้มีค่าใช้จ่าย การดูแลคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ไม่ลดลงตามอายุการใช้งาน

ดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาให้คอมพิวเตอร์ของคุณ มีอายุการใช้งานได้นานๆ เพียงแค่การดูแลอย่างถูกวิธีเท่านั้นเอง

          คุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลคอมพิวเตอร์ควรจะดูแลตั้งแต่ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก่อนเป็นดับแรก แล้วค่อยดูแลอุปกรณ์ในส่วนของซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด   ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นชิ้นที่เป็นรูปร่างของคอมพิวเตอร์ที่เราจับต้องได้

ดังนั้นการดูรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น 

 1. การเลือกวางคอมพิวเตอร์ว่าจะวางไว้ตรงจุดไหนก็สำคัญมาก เพราะหากวางตรงตำแหน่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ร้อนจนเกินไปจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียได้ ดังนั้นเราจึงต้องวางคอมฯให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 1 ฟุตเพื่อที่จะได้มีช่องไว้ให้ระบายความร้อนได้ และควรวางคอมฯไว้ในห้องแอร์จะดีที่สุด 
 2. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น หากเราปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของเรามีฝุ่นจับ สกปรกจะทำให้อุปกรณ์บางชนิดใช้งานไม่ได้ รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ เม้าส์ หรือแป้นพิมพ์ ควรใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดไม่ควรใช้น้ำยาหรือผ้าชุบน้ำเปียกมาเช็ดเพราะจะทำให้น้ำเข้าไปในอุปกรณ์แล้วทำให้เสียหายได้  แต่ถ้าหากสกปรกมากสามารถใช้น้ำยาสำเร็จเช็ดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์โดยตรงมาทำความสะอาดได้

   การดูแลคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ คือการดูแลจัดการโปรแกรมในเครื่องหรือ application ในตัวเครื่องนั้นเอง ซึ่งการดูแลในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นจะช่วยให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบ การทำงานของระบบภายในเครื่องจะ ทำให้สามารถใช้งานต่อไปได้นานๆ วิธีการดูแลคือ

 1. ควรจัดหมวดหมู่ไฟล์ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถใช้งานค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและไม่เป็นการทำให้เครื่องทำงานหนักจนเกินไป
 2. ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นหากไม่ได้ใช้งานแล้วควรมีการลบออก เพราะหากเครื่องมีการเก็บข้อมูลไว้มากจะทำให้เครื่องมีการประมวลผลช้า และต้องหาข้อมูลนาน ที่สำคัญถ้าข้อมูลเก็บไว้เยอะนอกจากจะหานานแล้ว อาจหาไม่เจออีกด้วย 
 3. สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องคอมฯควรมีการลงโปรแกรมเอาไว้สำหรับจัดการไวรัส จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ไม่เสียหายเร็ว

   นี่เป็นวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องที่เราสามารถทำได้เองเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานคอมฯของเราให้ใช้ได้นานๆ