วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการที่เราจะทำการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในการที่เราจะมีการทำงานและใช้งานต่างๆ เราจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งในการที่เราได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างหนัก เราก็ควรที่จะมีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเราเป็นอย่างดีด้วย ไม่เพียงแค่ว่าเราจะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

และในการที่เราไม่ได้มีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์ของเราก็อาจจะพังได้ง่ายและไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ให้ดีที่สุด ซึ่งจะสามารถที่จะทำได้โดยง่ายโดยวิธีการดูแลรักษาดังนี้

  1. การจัดสถานที่วางคอมพิวเตอร์ให้ถูกที่

การจัดวางคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งการจัดวางคอมพิวเตอร์เราไม่ควรที่จะทำการวางไว้ชิดกับกำแพง เพราะการที่เราจัดวางไว้ชิดกับกำแพงจะทำให้ความร้อนของคอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถที่จะทำการระบายออกได้ และจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีความร้อนที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีการทำงานที่หนัก และสามารถที่จะเสียได้ ซึ่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์เราก็ควรที่จะมีการจัดวางให้มีความห่างจากกำแพงอย่างน้อย1ฟุตจะดีที่สุด

  1. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ

การที่คอมพิวเตอร์ของเรามีฝุ่นเกาะและมีความสกปรกก็จะสามารถทำให้คอมของเรามีการทำงานได้หนักขึ้นได้ และการที่คอมพิวเตอร์ของเรามีฝุ่นที่เยอะยังจะมีผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราได้ ซึ่งในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของเรา เราก็ควรที่จะมีการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ หรือทำการใช้อุปกรณ์ที่ไว้ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และในที่ที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้ เราก็อาจที่จะใช้แปรงที่มีขนอ่อนขัดเพื่อที่จะทำความสะอาดได้

  1. การที่เราลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ออกจากคอมพิวเตอร์ของเรา

การที่เรามีการใช้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์มากก็จะสามารถที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราช้าลง เพราะคอมพิวเตอร์ของเราได้มีการประมวนผลอยู่ตลอดเวลา และสามารถที่จะทำให้ข้อมูลของเราหายได้ ดังนั้นเราก็ควรที่จะทำการลบข้อมูลของเราออกเมื่อไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว เพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราไม่ช้า และคอมพิวเตอร์ของเรายังจะมีพื้นที่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่า sa gaming